ŞEKER SORGUMU İLE İLGİLİ SIKÇA SORULAN SORULAR!!!

Prof.Dr. Mustafa ERAYMAN

Hangi topraklarda ve iklimde yetişir? 

*Her çeşit toprakta yetişir ancak tarla tesviyesi yapılırsa sulama vb işlemlerde rahatlık olur. Ilıman iklim bitkisidir 20 °C nin altında çimlenmez. 


Ne kadar gübre atılır?

*Dekara atılan gübre 30-40 kg taban gübresi (20-20-0, 15-15-15, DAP vb.) , 30 kg (iki bölünüp farklı zamanda atılabilir) üst gübre (üre vb.) toplam 60-70 kg (toprak analizine göre) yeterli olabilir. 


Ne zaman ekmeliyim?

*Toprak sıcaklığı 20 °C olunca ekim yapılmaya başlanabilir. Ilıman bölgelerde Nisan ayında ekim başlayabilir Temmuz ayına kadar ekim yapılabilir. Türkiye’de hemen her bölgede rahatlıkla yetiştirebilirsiniz.


Ekimi hangi makineyle yapılır?

*Ekim havalı mibzerle yapılabilir bunun için pancar ve biber mibzeri plakası kullanılabilir. Küçük alanlarda serpme ekim yapılabilir ama tohum %50 fazla kullanılır.


Ekim derinliği, sıra arası ve sıra üzeri ölçüleri nasıl olmalıdır?

*Ekim derinliği toprağın nem durumuna göre 2-3 cm, sıra arası 30-70 cm, sıra üzeri 3-4 cm kullanılabilir. 


Dekara Ne kadar tohum gider?

*Dekara tohum miktarı silaj için 1-1,5 kg, ot için 4-5 kg, biyogaz tesisleri için 6-8 kg’a kadar kullanılabilir.  


Yabancı ot mücadelesi nasıl olmalıdır?

*Yabancı ot mücadelesinde buğday gibi tahıl bitkilerinde kullanılan geniş yapraklı yabancı ot ilaçları kullanılabilir (bitki koruma uzmanlarına danışınız). 


Yaygın hastalık ve zararlıları nelerdir nasıl mücadele ederiz?

*Bazı durumlarda yaprak biti, sap ve yaprak kurdu gibi zararlılar görülebilir ama ekonomik zarar eşiği oldukça düşük olup ilaçlama gerekmeyebilir. Pek yaygın bir hastalığı görülmemektedir. Hastalık ve zararlı ekonomik eşiğini belirlemek ve mücadele için bitki koruma uzmanına danışınız.


Bizim köyde yaban domuzu çok şeker sorgumuna yaban domuzu gelir mi?

Yaban domuzları ne ekim zamanında ne de hasada yakın zamanlarda şeker sorgumuna zarar vermez. 


Yaprak gübresi atabilir miyim, faydası olur mu? 

*Kalite verimi artırmak için mikro ve makro besin elementleri içeren yaprak gübresi atarsanız karşılığını alır, verimli ve kaliteli ürün elde edebilirsiniz.


İkinci ürün olarak ekebilir miyim?

*İkinci ürün olarak arpa, buğday, kolza vb. bitkilerin arkasından Haziran - Temmuz aylarında ekilebilir.

Ot biçme veya  otlatma ne zaman yapılır?

*Ot veya otlatma için 1 metre kadar büyümesini bekleyin. Zaten 40- 50 günde bu seviyeye gelecektir. Kısa boylu fideler pürisik asit içerdiği için otlatma riskli olabilir. 


Sulama şartları nasıl olur?

*Kurağa dayanır ama bu susuz yetişir manasına gelmez, suya tepkisi iyidir, verdiğiniz su verimi artırır. Özellikle dane dolumu başlayana kadar (nişastası yüksek silaj için) toprak ve iklim durumuna göre 10-15 günde bir sulanırsa verim artar. Suyu geciktirdiğinizde susuzluğa birkaç gün dayanır suyu verince tekrar büyüme ve gelişmeye başlar. Dane dolumundan sonra suyu azaltarak verebilirsiniz. Toprak ve iklim şartlarına göre mısıra göre %50’ye varan su tasarrufu sağlanabilir. 

Silaj için yetişme süresi ne kadardır?

*İklime ve coğrafyaya göre yaklaşık 80-90 günde silajlık hale gelebilir. Nişastası yüksek, daneli bir silaj için yetişme süresi 110-120 gün civarındadır. 


Silaj verimi ortalama ne kadardır?

*Silaj verimi iklim ve toprak şartlarına göre 8- 15 ton arasında değişebilir, bir sezonda 2 biçim alınabilir. 


Silaj için hasat nasıl olur?

*Silaj için hasat mısır silaj hasadı gibi yapılabilir. Ot için hasat edecekseniz nemini alıp balya yapabilirsiniz. 


Silaj için inokulant kullanmak zorunda mıyım? Silajı ne kadar dayanıklı ve stabildir?

*Silaj için bakteri inokulantı kullanmanız gerekmez, hava teması ile bozulmaya karşı oldukça dayanıklıdır. Uzun süre silaj olarak yararlanabilirsiniz. Diğer silajlarla da karıştırıp yem rasyonlarına alabilirsiniz. 


Silaj kalite değerleri nedir?

*Daneleri hamur olum döneminde hasat edilmiş bir şeker sorgumunda protein %8-12, nişasta %11-16, sapta şeker %14-18 arasında olabilir. Flieg-Zimmer ıskalasına göre silaj değeri “Çok yüksek” grubunda yer alır. 


Canlı ağırlık ve süt verimine katkısı nasıldır?

*Besi hayvanlarında canlı ağırlık artışına süt hayvanlarında ise süt yağı oranı artışına katkıda bulunur.

Pazar payı ve kazanç durumu nasıldır?

*Pazar payı konusunda yöreye göre değişmekle beraber mısır silajından belki %10 civarında daha düşük bir fiyata verebilirsiniz. Ancak mısırın 1,5- 2 katı silaj verimi elde edebilirsiniz. 


Girdi maliyetleri nasıldır? 

*Girdi maliyetlerine bakıldığında mısırın 1/3’ü kadar masraf edersiniz ve mısırın 2 katı kadar kaliteli silaj verimi alabilirsiniz.


Tabi şunu da unutmamak lazım: bitki yetiştirmede iklim, toprak ve çevre faktörleri her bitkide olduğu gibi şeker sorgumunda da değişik sonuçlara sebebe olabilir. Bu nedenle çevre şartlarını kontrol altına alabilecek asgari tarımsal faaliyetleri yapmak gerekmektedir. “Saldım çayıra Mevlam kayıra” şeklinde bir kazançlı bir tarım şekli yoktur. Gerektiği zaman toprak işleme, sulama, ilaçlama, gübreleme ve hasat faaliyetlerini aksatmadan yapmak gerekir. 


*Bu derleme Prof.Dr. Mustafa ERAYMAN tarafından hazırlanmıştır. 24 Ağustos 2020. Eşref Şekerli Danışmanlık Hayvancılık ve Tarım Ürünleri Ticaret Limited Şirketi. Yavuz Selim Mahallesi Küçük Sanayi Sitesi Marangozlar Caddesi No:25/A Dulkadiroğlu/Kahramanmaraş.

E-mektup: merayman@esrefsekerli.com

Web: https://www.esrefsekerli.com

Çağrı merkezi Tel: +90212 709 4610. 

Whatsapp servis hatları:

https://wa.me/905551404610  Onur.

https://wa.me/905551404617  Burak.

https://wa.me/905551404611  Selçuk

https://wa.me/905551404619 Hacı Vehbi 

https://wa.me/905551404615  Fatih.

https://wa.me/905551404614  Mustafa

https://wa.me/905523904620  Mustafa