REYGRAS (RYE GRASS) DİĞER ADIYLA SÜT OTU

Reygras otu, hızlı gelişen yıl içerisinde çok sayıda biçim verebilen tek yıllık uzun boylu bir buğdaygil yem bitkisidir. Kışları ılıman geçen bölgelerde tek yıllık baklagiller ve buğdaygiller yem bitkileri ile karışım halinde yetiştirilir. Karışımdan elde edilen ot otlatılabileceği gibi biçilerek de değerlendirilebilir. Bitki bol yaprak oluşturur ve yapraklar parlak koyu yeşil renklidir. Hızlı gelişmesi, bol ot elde edilebilmesi, sulu şartlarda gübreye olumlu sonuçlar vermesi, tek yıllık olması ve ekim nöbetine girebilmesi gibi özellikleri ile öne çıkan bir buğdaygil yem bitkisidir. Ilıman iklim koşullarına kolay adapte olduğundan ülkemizin hemen her bölgesinde rahatlıkla yetiştirilmektedir. Besin madde kompozisyonu, enerji değeri yüksektir ve hayvanlar tarafından kolay hazmedilir. Hayvanların ihtiyaçlarını rahatlıkla karşılayabilir. Lezzetli olması sebebiyle sevilerek ve iştahla tüketilir. Yetişkin bir hayvan tarafından günde 150 kg’a kadar tüketebilir. Besi danaları, ham düveler ve laktasyondaki ineklerin beslenmesinde kullanımı çok uygundur. Diğer yeşil otlarda olduğu gibi kondisyon düşüklüğüne sebep olmaz. Bol yapraklı ve çok lezzetli tek yıllık yem bitkisi olan reygras küçükbaş hayvanların da severek yedikleri bir buğdaygil yem bitkisidir. Çimlenme gücü yüksek bir çeşittir.

Otlatma yapmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

 
Büyükbaş ve küçükbaş hayvanlarda yem geçişleri kesinlikle ani bir şekilde olmamalıdır. Büyükbaş ve küçükbaş hayvanlarda farklı bir yemleme, farklı bir hammadde, farklı bir slaj geçişi yapacaksanız bunu en az yedi günde yapmalısınız.
 
Bu değişiklikleri yapmadan önce hayvanlarınızı muhakkak suretle karma aşı ile aşılatmanız gerekir. Bu konuda veteriner hekimlerden destek alabilirsiniz.
 
Çelerme(Enterotoxemia) aşıları muhakkak yapılmış olmalıdır ve üzerinden altı ay geçmiş ise yenilenmesi gereklidir.
 
Aşı yapıldıktan hemen sonra değişiklik yine yapamayız; aşının çalışması için yeterli süre tanınmalıdır. İlk defa yapılıyor ise tekrarı yapıldıktan sonra yem geçişleri yapılmalıdır.
 
Bu yazdıklarımız çok önemlidir!
Bugünlerde baharın gelmesiyle birlikte Reygras üreten yetiştiricilerimiz, hayvanlarına hızlı bir şekilde bu otu vermeleri durumunda sorun yaşayabilirler.
 
Hayvanlar iştahla tüketiyor diye otunun tamamını hayvanın önüne koymamak gerekiyor.
 
Eğer otlatma yapıyorsak; ilk gün yarım saat, ikinci gün yarım saat, üçüncü gün bir (1) saat, dördüncü gün bir (1) saat, beşinci gün iki (2) saat şeklinde yavaş yavaş artırmak suretiyle otlatma yapabiliriz.
 
Ayrıca; hayvanları otlatmaya çıkarmadan önce hayvanlara bir miktar kuru madde yani kuru kaba yemler (saman, yonca, yulaf gibi malzemeler) verilmeli, hayvanın işkembesi bir miktar dolduktan sonra otlatmaya çıkarılmalıdır.

Eşref Şekerli Reygras otunun başka ismi var mıdır?

Bilimsel kaynaklarda tek yıllık çim olarak geçmektedir. İtalyan çimi olarak ta bilinir. Lolium italicum veLolium multiflorum olmak üzere iki farklı Latince ismi vardır.

Reygras otunu ekeceğim arazinin özellikleri nasıl olmalıdır?

Reygras çok değişik toprak tiplerine uyum gösterir. Verimli, drenajı iyi, organik maddece zengin ve nemli topraklarda çok iyi yetişir. pH değeri 6-7 arasında olan topraklarda hızlı gelişir. Bitki besin elementlerince fakir, kıraç arazilerde gelişimi zayıftır. Toprak tuzluluğuna karşı toleranslıdır. Kireçli ve kumlu topraklarda gerekli gübre ile takviye etmek kaydıyla ürün vermektedir.

Reygras ekimi öncesi toprak hazırlığı nasıl yapılmalıdır?

Buğday ekimi için yapılan toprak hazırlığı reygras için de uygundur. Ekim öncesi toprak çok iyi işlenmeli ve ekime hazırlanmalıdır. Tarla çok iyi tesviye edilmelidir. Ekimden önce ve sonra toprak merdane veya silindir ile iyice sıkıştırılmalıdır ve düz olmalıdır.

Eşref Şekerli Reygras otu hangi sıcaklıklarda iyi gelişir?

Reygrasın yetişme sıcaklığı 6-7°C’den başlar 30-33°C’ye kadar devam eder. En ideal gelişme sıcaklığı ise 20-25°C'dir. Yazların sıcak ve kurak geçtiği bölgelerde Hazirandan itibaren gelişimi yavaşlamaktadır.

Eşref Şekerli Reygras otu ne zaman ekilir?

Özetle ılıman olan bölgelerde sonbaharda ekilir. Kışı sert geçen bölgelerde ilkbaharda ekilir. Serin ve bol yağışlı bölgelerde ilkbahar ekiminin mümkün olduğunca erken yapılması gerekmektedir. Diğer bir ifade ile ekim zamanı Ege, Akdeniz, Karadeniz ve Marmara bölgelerinde Eylül-Ekim ayları, Orta ve Doğu Anadolu bölgelerinde Ağustos sonu Eylül başı ya da Mart-Nisan aylarıdır. Yani kışı sert geçen bölgelerde erken ilkbaharda veya kışa güçlü girmesi için yaz sonunda ekilir. Kış soğuklarının erken gelmediği Ege, Akdeniz, Marmara ve geçit bölgelerinde sonbaharda ekilmesinde yarar vardır. Akdeniz ikliminin hakim olduğu bölgelerimizde ilkbaharda yapılan ekimlerde, erken gelen yaz kuraklığı ve yüksek sıcaklıklar reygrasın erken başaklanmasına ve düşük ot verimine sebep olabilir.

Eşref Şekerli Reygras otu nasıl ekilir?

Ekim, ekme makinası ile (mibzer) veya elle yapılabilir. Sıra arası ekim mesafesi 10-20 cm arasıdır.

Eşref Şekerli Reygras otunu ekerken ne kadar tohum kullanmalıyım?

Mibzerle ekim yapılacaksa dönüme 4 kg tohum kullanılır. Elle serpme ekimde dönüme 5-6 kg civarı tohum atılır. Tohumluk olarak iyi, kaliteli, olgunlaşmış ve yeni tohumlar kullanılmalıdır. Buğday eken mibzerler ile rahat bir şekilde ekilir.

Reygras otunun ekim derinliği ne kadar olmalıdır?

İdeal ekim derinliği 1-2 cm’dir. Ekim için toprak hazırlığının çok iyi yapılması gerekmektedir. Ekimden sonra tohum yatağı merdane ile muhakkak iyice bastırılmalı ve sıkıştırılmalıdır.

Reygras tarımında ne kadar gübre kullanılır?

Gübreleme Reygras otunun verimini ve ot kalitesini çok artırır. Ekimle birlikte dönüme yaklaşık 5 kg saf azot verilmelidir. Üst gübre olarak ise kardeşlenme döneminde dönüme en az 5 kg saf azot verilmelidir. Ayrıca her biçimden sonra dönüme en az 5 kg saf azot ile gübrelemeye devam edilmelidir. İmkân varsa ekimden önce tarlaya hayvan gübresi uygulanması çok faydalıdır. Yetiştirme dönemi boyunca 25-30 kg arasında saf azotu rahatlıkla kullanabilmektedir. Gübreleri toprak analizi sonuçlarına göre kullanmak doğru olur. Kullanılacak gübrelerle örneklemek gerekirse; ekimden önce tabana tohum yatağına 20-25kg/da 20.20.0 ya da 30-35kg/da 15.15.15 ya da 25-30 kg/da 18.46 kompoze gübreleri verilebilir. Üst gübre olarak ise kardeşlenme döneminde dekara 25-30 kg %21 AS gübresi veya 20-25 kg %26 CAN gübresi veya 15-20 %33 AN gübresi veya 10-15 kg ÜRE atılabilir. Her biçimden sonra ise 10-15 kg üre veya 25-30 kg %21 AS gübresi kullanılmalı ve ardından hemen sulanmalıdır.

Reygrası nasıl sulamalıyım?

Çimlenme, ilk çıkış ve fide aşamalarında topraktaki nemin korunması için ekimi takip eden 2-3 hafta içerisinde az miktarda ancak sık sık sulanır. Genellikle tohumlar ekimden bir hafta sonra çimlenirler. Bitkinin kökünü geliştirmesinden sonra sulamaya toprağın ve bitkinin ihtiyacına göre ve buharlaşma oranına bağlı olarak karar verilir. Özellikle yağmur yağmayan dönemlerde ve yaz aylarında her biçimden sonra mutlaka sulanmalıdır. Yağmurlama sulama veya salma sulama yapılabilir. Köklerinin boyları 1 metreye kadar uzayabilmektedir.

Reygras için yabancı ot kontrolü yapmalı mıyım?

Gerekli olan durumlarda reygrasın erken döneminde olmak kaydıyla geniş yapraklı yabancı otların yoğun ve 3-4 yapraklı olduğu dönemde 2,4-D Amin gibi geniş yapraklı yabancı ot öldürücü ilaçlar kullanılabilir.

Reygras otu nasıl biçilir?

Orak veya tırpan ile biçilmesi mümkündür. Gelişmiş işletmelerde ise çayır biçme makinaları ile biçim yapılabilmektedir. Biçimden sonra yeniden gelişmesi hızlıdır.

Reygras otu ne zaman biçilir?

İdeal biçim zamanı çiçeklenme başlangıcıdır. Başaktaki tanelerin süt olum dönemine kadar biçilebilir. Yüksek kaliteli kuru ot elde etmek için genellikle tozlanma devresinde yapılacak biçim en uygundur. 6-7 cm yükseklikten biçilmelidir. İdeal sıcaklık aralığında ekildiğinde 25-35 günde ilk biçime ulaşmaktadır. İlk biçimden sonra yetişme şartlarına göre (sıcaklık ve sulama) 20-40 gün arasında tekrar biçim yüksekliğine ulaşır. İklim koşullarının ve uygulanan bakım yöntemlerinin iyi olması şartıyla bölgelere göre değişmek kaydıyla yılda 3–7 biçim alınır. Kuru tarım yapılan bölgelerde en az bir biçim alınır, bu sayı duruma göre (yağmur vs) en fazla 2 veya 3 olabilir. Biçim zamanı bölgeden bölgeye ve yapılan uygulamalara göre değişmekle birlikte bitki boyu 35-40 santimetre olduğu dönemde başlayabilir 100-130 santimetre olduğu döneme kadar uzayabilir. Yazı kurak geçen bölgelerde sulamak koşuluyla iki veya üç biçim vermekte, ancak yaz ortalarında yüksek sıcaklık gelişimini yavaşlatmaktadır.

Reygrasın ot verimi ne kadardır?

Reygras dik olarak 50–150 cm civarında boylanabilir. Normal yetiştirme koşullarında her biçimde bir dönümden (1000 m2) yaklaşık olarak en az 1.500-2.500 kg/da yeşil ot, 500-600 kg/da kuru ot elde edilir. Kuru ot miktarı bazı bölgelerde her biçim için ortalama 1-1,2 tona kadar çıkabilir. Dolayısı ile yılda 6-7 biçim yapılabilen yerlerde 5-8 ton civarında kuru ot elde edilebilir.

Reygras otu nasıl kullanılır?

Taze ot, kuru ot, silaj ve yayılım olmak üzere tüm kullanım şekilleri için uygundur. Genellikle büyükbaş beslemede otlatılarak ya da biçilerek yeşil ot şeklinde tüketilmekte ise de, kurutularak veya silajı yapılarak da rahatlıkla değerlendirilebilmektedir. Reygrasın kuru madde ve besin maddesi hazım değeri çok yüksektir. Özellikle süt hayvanlarında verimi önemli ölçüde arttırır. Besi sığırlarında günlük canlı ağırlık artışını olumlu yönde etkiler. Uzunluğu 8 cm’nin altında ise otlatma yapılmamalıdır. İdeal otlatma yüksekliği 8-20 cm arasıdır. Otlatma periyodu 2-3 günde birdir. Fazla yağışlı bölgelerde kuru ot üretimi için reygras hasadı tavsiye edilmemekle birlikte bu bölgelerde yüksek kalitede kuru ot elde etmek amacıyla ya oldukça geç hasat ya da silaj yapımı önerilir. Yağışlı koşullar nedeniyle biçimin gecikmesi durumunda, hasat edilen otun silaj olarak değerlendirilmesinde fayda vardır. Reygras genellikle silaj yapımı için hasat edilmekte, optimum silaj üretimi için kalite ve verim arasındaki dengeyi sağlamak amacıyla erken çiçeklenme dönemi önerilmektedir.

Sadece reygras ile süt veya besicilik yapabilir miyim?

Reygras bir hayvanın yaşam payı için ihtiyacı olan enerji, protein, vitamin ve mineralleri bünyesinde bulundurur. Ancak bazı hayvanlardan yüksek süt ve et verimi bekleriz. Yüksek beklentimizin olduğu hayvanların ekstra tahıllara ihtiyacı vardır. Sadece ot yiyerek bir hayvan günlük 1.200 gr canlı ağırlık kazanabilir. Ancak bu hayvanın etçi karakter yahut kombine bir hayvan ırkı olması gerekir. Sütçü karakter hayvanlar bu performansı gösteremezler. Sadece ot yiyerek 800 gr ile 1 kg arası canlı ağırlık kazanabilirler. Yedirdiğimiz otun hasat dönemi bu performansa etki eder. Özellikle süt hayvanlarında erken hasat yapılmış yüksek proteinli otlar süt verimini artırırken geç hasat yapılmış düşük proteinli otlar süt verimini arttırmaz. Hasat zamanı gecikmiş otlar besi hayvanları için daha idealdir. Proteini düşmüş enerjisi yükselmiş otlar daha yüksek canlılık kazandırır. Süt verimi yüksek hayvanların ekstra yüksek proteinli ve yüksek enerjili fabrika yemi ile takviye edilmeleri gerekir. Bir hayvan sadece reygras otu yemek sureti ile günde 20 litre süt verebilir. Bunun üzerine tahıl ikame edildikçe süt verimi artar.

Reygras silajı nasıl yapılır?

Özellikle yağmur geçişlerinin kontrol edilemediği bölgelerde kuru hasat yapmak neredeyse zordur. Bu yüzden silaj yapmak avantajlıdır. Silaj yapılırken partikül büyüklüğü çok önemlidir. Beş ila on santim doğranmış malzemeler daha kolay ve daha iyi sıkıştırılabilirdiği için silaj kalitesi yükselir. Ot silajı için özel hazırlanmış bakteriler kullanılmalıdır. Silaj mı iyidir kuru ot mu iyidir? Tabi ki kuru ot elde etmek silaja göre daha ucuza mal olur. Fakat bu iklime dayalı bir durumdur. Hiç kimse daha maliyetli ve daha zor olan bir işe talip olmak istemez. Ancak iklim şartları kuru hasat yapmaya elvermediği için silaj yapılması tavsiye edilir. Otların silajları ve kuru hasat yapılmaları arasındaki en önemli fark protein değerleridir. Silaj yapılan otta protein değerleri yaklaşık iki puan daha fazla çıkar. Kurutma esnasında protein miktarı güneşin etkisiyle bir miktar düşer.

Hayvanlarıma reygras yedirmeden önce ne gibi hazırlıklar yapmalıyım, yem geçişi nasıl olmalı?

Hayvan beslemede her türlü yem değişimi ya da yeni yem uygulamalarında bu değişikliği belli bir zamana yayarak gerçekleştirmek doğru olur. İlk defa reygras ile beslenecek hayvana ortalama olarak bir haftalık bir alıştırma programı uygulanmalıdır. Besleyeceğimiz hayvan için hedeflediğimiz yem miktarına ulaşıncaya kadar bir hafta içinde günden güne verilen yem miktarı artırılmalıdır. Uygulamaya hayvan başı 1 kg yem vererek başlanır. Daha sonra bir hafta içinde aşama aşama istenen yem miktarına ulaşılır. Ayrıca hayvanların yem değişimi sonrası Enteretoksemia (çerleme) hastalığına düşmemesi için muhakkak 15 gün önce münavebe aşısı yaptırılmalıdır. Aşıdan hemen sonra sorun olmayacağını düşünerek yeni yemi yedirmek uygun değildir. Muhakkak 15 gün beklenmelidir. 15 gün sonra “aşı yaptım artık hastalık görülmez” düşüncesi ile yine birden bire yem yüklemesi yapılmamalı aşama aşama geçiş uygulanmalıdır.

Buzağılarımı Reygras ile besleyebilir miyim?

Buzağılar yem yemeye başladıktan sonra diğer yemlerde olduğu gibi reygras ile de beslenebilir.
 

Reygras otu fiyatları

Reygras otu fiyatları içerdiği tohumun kalitesine, sertifikası olup olmamasına, profesyonel araştırma sonucu hazırlanıp hazırlanmadığına, tohum torbası ağırlığına,  tohumun çimlenme oranına ve tohumun ithal olup olmamasına bağlı olarak değişebilmektedir. Eşref Şekerli'nin Reygras Otu tamamen yerli olup son derece yüksek çimlenme oranına sahiptir. Sertifikalı olan Eşref Şekerli Reygras tohumları profesyonellerce hazırlanmış olup uzman kadromuz tarafından test edilmiştir. Yerli olması sayesinde çok daha uygun fiyatlara değerli çiftçimizin istifadesine sunulmuştur. Ne duruyorsunuz ekeni de yiyeni de mutlu eden mucize ot Reygrastan siz de faylanmaya başlayın.

cultureSettings.RegionId: 0 cultureSettings.LanguageCode: TR
Çerez Kullanımı

Sizlere en iyi alışveriş deneyimini sunabilmek adına sitemizde çerezler(cookies) kullanmaktayız. Detaylı bilgi için Kvkk sözleşmesini inceleyebilirsiniz.